logo20 zonder tekst en witte rug BCD

Eveline Villerius

Eveline Villerius
Bremkamp 16
7963AV Ruinen
Evelinevillerius.squarespace.com
https://evelinevillerius.squarespace.com/new-gallery/u410c7q97r5y7jo5ju32nhinyl5cma
Instagram eveline.villerius

mixed media

De inhoud van haar werk verhoudt zich bijna altijd tot geëngageerde onderwerpen. Voor het thema “ondergang bevrijdt ons” is een gedicht van Adonis als uitgangspunt genomen. Het gaat over de kracht van de mens om je op te richten nadat je ontworteld bent geraakt.
Voor ”onzichtbaar bestaan” heeft zij het leven van de vluchteling als uitgangspunt genomen.

Eveline werkt onderzoekend en procesmatig en maakt haar keuzes intuïtief. Associatief werkend ontvouwt het thema zich, zo ontstaat verdieping en gelaagdheid en wordt naar de essentie van het onderwerp gezocht.
Zij zoekt naar technieken én materialen waar zij mee kan experimenteren en die haar werk versterken.
Zij werkt o.a met grafische technieken zoals papierlitho of monotype. Deze vormen het uitgangspunt van een beeldend experiment. De afdrukken worden beschilderd, beplakt, gekopieerd, weer ingekrast, opnieuw afgedrukt. Eveline werkt het liefst met een combinatie van materialen. Zij maakt naast 2-dim werkt keramische vormen die beschildert worden met engobe of majolica.
Zij heeft aan ArtEZ haar opleiding gevolgd. Is werkzaam als kunstenaar en als docent Beeldende Vorming aan het VO te Meppel.