Privacy Verklaring Beeldend Collectief Drenthe

Hier vind je de privacy verklaring van het Beeldend Collectief Drenthe (BCD).
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door
het Beeldend Collectief Drenthe (BCD).

Inhoud

1. Beeldend Collectief Drenthe (BCD)
2. Gegevens die wij bewaren
3. Waarom bewaren wij gegevens
4. Hoe lang bewaren wij gegevens
5. Delen van gegevens met derden
6. Analytics
7. Cookies
8. Recht gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
9. Hoe wij gegevens beveiligen

 1. Beeldend Collectief Drenthe
  Beeldend Collectief Drenthe, gevestigd aan: Patrijslaan 18,  7961 BB Ruinerwold Nederland
  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
  in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  Beeldend Collectief Drenthe (BCD)
  Patrijslaan 18
  7961 BB Ruinerwold
  Nederland
  Website: https://www.beeldendcollectiefdrenthe.nl
  Email: info@beeldendcollectiefdrenthe.nl
  Telefoonnummer: 0522-482179

 2. Gegevens die wij bewaren
  BCD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
  deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Kunstvormen
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Jouw administratieve gegevens die BCD nodig is om haar diensten aan jou te kunnen leveren.
 3. Waarom bewaren wij gegevens
  Het BCD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling en voor de belastingdienst
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om onze diensten te kunnen leveren
 4. Hoe lang bewaren we gegevens
  Het BCD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
  voor de volgende van (persoons)gegevens:
  Personalia: zo lang als nodig is voor het leveren van onze diensten en/of zo lang als noodzakelijk is voor financiële afhandeling en de belastingdienst.
  Adres: zo lang als nodig is voor het leveren van onze diensten en/of zo lang als noodzakelijk is voor financiële afhandeling en de belastingdienst.
  Bankrekeningnummer: zo lang als nodig is voor financiële afhandeling en de belastingdienst.
  Jouw Administratieve gegevens: zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren en zo lang
  als onze overeenkomst bestaat.

  Op het moment dat je contact opneemt met het BCD via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 5. Delen van gegevens met derden
  Het BCD verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
 6. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of
  e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 7. Cookies
  Het BCD gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt
  je afmelden voor cookies op onze website. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
  instellingen van je browser verwijderen.
 8. Recht gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het BCD en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beeldendcollectiefdrenthe.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  Het BCD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Het BCD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beeldendcollectiefdrenthe.nl.